Teknikhandboken

Teknikhandboken.se, som ägs av Plåt & Ventföretagen, besöks dagligen av arkitekter, konsulter, plåtslagare, studenter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Innehållet på sajten fungerar även som ett utmärkt utbildningsmaterial och är också ett lämpligt referensmaterial i diskussioner mellan entreprenörer och beställare.

Syftet med Teknikhandboken.se är att från olika perspektiv belysa plåtens förträfflighet och möjligheter ur ett arkitektonisk perspektiv samt ur en teknisk synvinkel.

Sedan lanseringen av Teknikhandboken.se för snart två år, har antalet besökare stadigt ökat. I dag besöks sajten av cirka 1200–1500 i veckan.

Missa inte den lysande möjligheten att synas på en yta där du och ditt företag garanterat når ut till rätt målgrupp med er marknadsföring. Annonsera på www.teknikhandboken.se!

Kontaktperson på Annonshuset

Hans Flygare


Tel: 070-116 50 01
Mobil: 076-116 50 01
E-post: hans@annonshuset.se