Plåt & Vent Magasinet

Plåt & Vent Magasinet är Sveriges enda tidning som riktar sig till byggnadsplåt- ventilation- och lättbyggnads- teknikbranscherna. Vi har rikstäckande spridning, en tryckt upplaga om 2 800 exemplar och utkommer med 12 nummer per år.

Vi når bland andra de cirka 900 företag som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen. Sammanlagt har dessa cirka 5 500 anställda.
Vi når även många icke förbundsanslutna byggföretag samt andra med intressen i våra branscher.
Annonsera hos oss så når du byggnadsplåt- ventilation- måleri- och byggteknikföretag, leverantörer och grossister, statliga förvaltningar, yrkesskolor och arkitektbyråer samt kontroll- och konsultföretag.

Kontaktperson på Annonshuset

Hans Flygare


Tel: 070-116 50 01
Mobil: 076-116 50 01
E-post: hans@annonshuset.se