Stenkoll

Tidningen Stenkoll når de viktigaste inom bergmaterialindustrin. Den når SBMIs medlemmar som står för 3/4 av Sveriges bergmaterialproduktion och underleverantörer. Tidskriften avser att på ett kunskapshöjande sätt informera om aktuella frågor och riktar sig till platschefer och arbetsledare på täktföretag (såsom Svevia, Jehander, NCC Roads, Skanska och Swerock) samt handläggare på  Länsstyrelsen, olika departement och Naturvårdsverket.

Kontaktperson på Annonshuset

Patrik Swenzen


Tel: 070-654 33 32
Mobil: 070-654 33 32
E-post: patrik@annonshuset.se