Skolhälsan

Riksföreningen för skolsköterskor
I medlemstidningen Skolhälsan publiceras aktuella artiklar om elevhälsa med medicinsk inriktning samt reportage om skolsköterskors projekt och studier.

Tidningen utkommer med fyra nummer per år. The Factory of Design står för layouten sedan 2013 och i februari 2018 kom tidningen ut i ny form. 

Kontaktperson på Annonshuset

Fredrik Johnsson


Tel: 070-589 47 56
Mobil: 070-589 47 56
E-post: fredrik@annonshuset.se