Funktionshinderpolitik

Här hittar du information om varför det kan vara en bra idé att annonsera i Funktionshinderpolitik.

Målgrupp: Funktionshinderpolitik en organisationstidskrift som ges ut av DHR. Läsarna är i första hand medlemmar i DHR och Förbundet Unga rörelsehindrade. En mindre del av upplagan är prenumererad.

Med en annons i Funktionshinderpolitik når du ungefär 8.000 medlemmar i DHR och Förbundet Unga rörelsehindrade. Här återfinns bland annat användare av hjälpmedel, bilanpassning och personlig assistans över hela landet.

Bland läsarna finns användare av allt från hjälpmedel, bostadsanpassning och bilanpassning till personlig assistans, hemtjänst och rehabilitering. Intresset för tillgängliga resor, kultur, träning och aktiviteter är stort i läsekretsen.

Kontaktperson på Annonshuset