Fotografisk Tidskrift

Att annonsera i Fotografisk Tidskrift är det självklara alternativet om man vill nå Sveriges yrkesfotografer samt alla andra som professionellt arbetar med bild. Fotografisk Tidskrift ges av Svenska Fotografer Förbund -sedan 1888!

Fotografisk Tidskrift utkommer under 2020 i mars, juni, september och november.
Annonspriser
1/1 sida 19800
1/2 sida 12500
1/4 sida   7100
1/8 sida  4200

Kontaktperson på Annonshuset

Hans Flygare


Tel: 070-116 50 01
Mobil: 076-116 50 01
E-post: hans@annonshuset.se