Fotografisk Tidskrift

Att annonsera i Fotografisk Tidskrift är det självklara alternativet om man vill nå Sveriges yrkesfotografer samt alla andra som professionellt arbetar med bild. Fotografisk Tidskrift ges av Svenska Fotografer Förbund -sedan 1888!

Fotografisk Tidskrift 2019 :
Nr 1 Materialdag 18 februari Utgivningsvecka 10 
Nr 2 Materialdag 20 maj Utgivningsvecka 23 
Nr 3 Materialdag 9 september Utgivningsvecka 39 
Nr 4 Materialdag 25 november Utgivningsvecka 50 

Kontaktperson på Annonshuset

Hans Flygare


Tel: 08-662 75 03
Mobil: 076-116 50 01
E-post: hans@annonshuset.se